הקץ לטעויות ההקלדה: מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור תקן למיפוי משופר של מקלדת המחשב

תאריך: 13/12/2016מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור את התקן הישראלי ת"י 1452 חלק 2: "טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים: מיפוי משופר". תקן זה מציע שינויים קלים במערך הקלידים העברי במקלדות עבריות-לטיניות למחשבים, כדי ליצור מקלדת עם שימושיות משופרת לפי עקרון המיפוי הישיר, ובכך גם למנוע טעויות הקלדה נפוצות. עקרון המיפוי הישיר הוא אחד מאבני היסוד בהנדסה קוגניטיבית (הנדסת גורמי אנוש), והוא תנאי הכרחי לצמצום טעויות ולפיתוח מיומנות בשימוש.

הקושי העיקרי בשימוש במקלדת עם המיפוי המסורתי הוא, שחלק מקלידי סימני הפיסוק - נקודה [.], פסיק [,], מרכה ['] ולוכסן [/] - תלויים בשפה שכותבים בה, דבר המפריע למשתמש לפתח מיומנות הקלדה. במקלדת המוצעת, בעלת המיפוי המשופר, בוטלה הכפילות בקלידי הפיסוק האלה, ומעתה כל סימן פיסוק יופעל על ידי קליד אחד בלבד, שפעולתו אינה תלויה במצב המקלדת (עברי או לטיני).
כמו כן נעשו שינויי מיקום של תווים עבריים מעטים (אותיות), כדי למנוע טעויות שכיחות בבחירת הקליד.

פנחס שחר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "מטרת התקן היא לפשט את השימוש במקלדת עברית-לטינית על-פי גישה אינטואיטיבית וישירה".

אמנם עבור רוב המשתמשים, כל שינוי בארגון המקלדת המקובלת הוא בעייתי. כדי לצמצם את קשיי ההסתגלות של המשתמשים למיפוי החדש המתואר בתקן זה, התואמוּת למקלדת הלטינית התקנית QWERTY היא מוחלטת. המיקום המקובל של האותיות העבריות, האותיות הלטיניות, הספרוׂת וסימני הפיסוק, כפי שהוגדר בתקן הישראלי ת"י 1452 חלק 1 וכפי שמקובל בציוד היקפי של מחשבים, נשמר ברובו. השינויים מופיעים אך ורק במצב העברי. יישום עיקרון זה מאפשר למשתמשים המיומנים במקלדת המבוססת על התקן הישראלי ת"י 1452 חלק 1 (מיפוי מסורתי) להתרגל בקלות יחסית למקלדות המבוססות על תקן זה (ת"י 1452 חלק 2 – מיפוי משופר).
ניתן להעיר הערות לתקן עד 12.1.17. ניתן לצפות בתקן באתר מכון התקנים הישראלי, בקישור:

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/showpdffree/?dname=1452-2&ispubrevstandards=true