קורס הבטחת איכות ובקרת איכות

תאריך: 23/01/2017

 

https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=3005e3ad-a0ee-4de4-8d71-b3100bbba6e7