פטור ממכרז להשכרת מיכלי פלסטיק לצורך ביצוע ניסויי העמסה לפי ת"י 252

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק "מחזור כל בע"מ"  להשכרת מיכלי פלסטיק לצורך ביצוע ניסויי העמסה לפי ת"י 252

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.