מכרז פומבי ר/ 15/16 לרכישה של מכשיר ספקטרומטר מסות MS -ICP

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי  ר/ 15/16 לרכישה של מכשיר ספקטרומטר מסות MS -ICP

 

תאריך פרסום המכרז: 22.9.16

 

תאריך נעילת המכרז: 13.11.16