שינוי נספח ש לתקן 47

תאריך: 26/05/2016
לקוחות יקרים,
להלן מידע על עידכון נספח ש' לנוזל בלמים ת"י 47: