עידכון קובץ כמויות קטנות  2016

תאריך: 18/05/2016
לקוחות יקרים,
להלן רשימת כמויות קטנות מעודכנת כפי שפורסמה ע"י משרד הכלכלה.