מכתב החלפה של תקן 532 לתקן 71452

תאריך: 09/05/2016