מכרז פומבי ר/ 06/16 לרכישה של רדאר חודר לבדיקות קרקע GPR

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במרכז פומבי לרכישה של רדאר חודר לבדיקות קרקע GPR


תאריך פרסום המכרז: 04.05.16תאריך נעילת המכרז: 29.05.16