פטור ממכרז לייעוץ לוועדת התקינה בעיבוד תקן ישראלי

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם  הספק TLemoff Engineering בקשר לייעוץ לוועדת התקינה שאחראית על עיבוד התקן הישראלי בעניין "גז הטבעי – מתקנים בחצרי מפעלי תעשייה"

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.