פטור ממכרז לייעוץ לועדות תקינה בבחירת התקנים הבינלאומיים ועיבודם כתקנים ישראלים בנושא מנהור לרכבות ולכלי רכב

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "Thewes Tunneling Consultants - mtc"  לייעוץ לועדות תקינה בבחירת התקנים הבינלאומיים ועיבודם כתקנים ישראלים בנושא מנהור לרכבות ולכלי רכב

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.