הנחיות ליבוא מתקני שעשועים לשטחי הרשות

תאריך: 14/03/2016

לקוחות יקרים,

מצ"ב הההנחיות שבאות למנוע עיכובים בשיחרור המתקנים.

נא העבירו הנחיות אלה ליבואנים המיבאים מתקנים אלה לשטחי הרשות הפלשתינאית