עדכון בנוגע לשחרור כלי פלסטיק הבאים במגע עם מזון

תאריך: 22/02/2016

לקוחות יקרים,

להלן עידכון לגבי אפשרות נוספת לשחרור כלי פלסטיק הבאים במגע עם מזון - ת"י 5113