פטור ממכרז לרכישת מכשיר פרסיומטר

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "Telemac"  לרכישת מכשיר פרסיומטר

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.