פטור ממכרז למתן שירות, תחזוקה ואספקת חלקי חילוף וציוד מתכלה

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם הספק "ברגל ציוד אנליטי"   למתן שירות, תחזוקה ואספקת חלקי חילוף וציוד מתכלה

 

מועד אחרון להגשת ההצעה הוא בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו . לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה .

 

לפרטים נוספים ניתן להקליק על הקובץ בצד שמאל.