תעודות מזוייפות ממעבדות בחו"ל

תאריך: 05/11/2015

לקוחות יקרים,

לאחרונה אנו נתקלים בעליה במספר המקרים בהם מוגשים למכון תעודות ממעבדות בחו"ל ע"י היבואנים שלאחר בדיקתם ואימותם מתברר שהינן מזוייפות.

ברצוני להזכירכם שהאחריות להגשת תעודות אוטנטיות הינה של היבואן ומצופה ממנו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שהתעודה אינה מזוייפת.

כמו כן ברצוני להזכירכם שהגשת תעודה מזוייפת הינה עילה להכנסת היבואן לסטטוס מפר אמון עפ"י נוהל 401 פרק ח' סעיף 6.1 ס"ק ג'.

בברכה,
שוקי קפלן
סגן מנהל אגף תעשיה לשרות
Shuki Kaplan
Deputy Director of Industry Division
for Customers Services
03-6467615