מבנה ארגוני של המכון

המועצה הכלליתראש המכוןועד פועלמנכל המכוןמבקר המכוןשיווק ופיתוח עסקייחידת המחשבאגף משאבי אנוש ומינהלתקשורת ויחצי ציבוראגף כספיםיועץ משפטימנהל איכותאגף איכות והסמכהאגף בנייןאגף תעשייהאגף תקינה