תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות 2019

מכון התקנים הישראלי פועל ליצירת גיוון תעסוקתי ולשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים בקהילה. 

מכון התקנים הישראלי פועל ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה (בהתאם להוראות צו ההרחבה).

לצורך קידום הנושא, הכין מכון התקנים הישראלי תכנית שנתית לשנת 2019 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות.

 

פעולות שנעשו לקידום הנושא בשנת 2018:

  • עדכון שאלון אישי למועמד לעבודה והכנסת סעיף המתייחס לגיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות.
  • שיתוף פעולה עם חברות השמה המתמחות בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

 

תוכנית לשנת 2019:

  •  הדרכה להנהלה בכירה - הובלת הארגון ליישום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות עפ"י החוק
  • הדרכה לממונה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות - עקרונות וכלים לשילוב ולקידום אנשים עם מוגבלות בארגון.
  • פרסום בעיתון פנימי שם ממונה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ותפקידיה
  • מתן העדפה במסגרת פיטורי צמצום המוחלים במכון ויוחלו במסגרת הפעימה השלישית של הסכם ההבראה.