המלצות לרכישת אביזרים המתאימים למי שתייה

על התקן
ת"י 5452 –בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה – התקן הוא אימוץ של תקנים בינלאומיים. התקן מתייחס למוצר סופי אשר נמצא על קו אספקת מי שתיה.
התקן אינו רשמי אך מצויין בתקנות בריאות העם למי שתייה ובנוסף מופיע כסעיף בדיקה במספר תקנים אחרים.
בדיקות המוצר ע"פ התקן מתבצעות ע"פ יחס החשיפה של המוצר למי השתיה (שטח אביזר הבא במגע עם המים לנפח של 1 ליטר מים) וע"פ טמפרטורת השימוש באביזר
הערה: כאשר מאשרים מוצר יש לוודא שהמוצר מתאים ע"פ אופי השימוש בו.

 

מה בודקים?

 • ריכוז מתכות כבדות העלולים להשתחרר מהמוצר למים –חריגה מהרמה המירבית המותרת של ריכוז 13 יסודות שונים: אנטימון, ארסן, בריום, כספית, כרום, ניקל, סלניום, עופרת, קדמיום, כסף, מוליבדן, בריליום ותליום, כפי שמצויינת בתקן.
 • הופעת מים עכורים כתוצאה ממגע עם המוצר.
 • היווצרות גוון במים כתוצאה ממגע עם המוצר.
 • התרבות מיקרואורגניזמים מימיים – שחרור חומרים מהמוצר למים אשר עלולים לעודד גידול של חיידקים במים על ידי ניצול של אותם חומרים.
 • שחרור חומרים רעילים לתא חי – בודקים אחוז תמותת תאים חיים על מצע מזון המכיל מים שהיו במגע עם המוצר.
 • גרימת פעילות מוטגנית לתאים – בודקים שינויים שנוצרים בגנים (מוטציות) של זן חיידקים מסויים במים הבאים במגע עם המוצר.
 • ריחות וטעמי לוואי – צוות בודקים שהוכשרו לכך בוחנים את מי המיצוי מהדוגמא ומדווחים על הימצאות או אי-הימצאות ריחות וטעמי לוואי במים. בבדיקה זו בודקים גם את השפעת המוצר על מים מוכלרים

 

אילו מוצרים בודקים?

 • צנרת לסוגיה.
 • מחברים לצנרת.
 • צבעים וציפויים.
 • חומרי איטום.
 • מוצרים המיועדים לשמש למיכלים ולמאגרי מים.
 • ברזים.
 • מערכות סולאריות וחשמליות לחימום מים.

מידע טכני נוסף עבור יצרנים - בדיקות התאמת שימוש ביישומי מי-שתייה לפי התקן הישראלי 5452 (2012)

1.    הגדרת דגם ומשפחה לבדיקה:

 • "רכיב מורטב" – חלק מהמוצר שבא במגע עם מים בעת שימוש במוצר.
 • "שטח מורטב" – סך השטחים של המוצר שבאים במגע עם מים בעת שימוש.
 • "יחס חשיפה" – היחס בין השטח המורטב של המוצר לנפח המים איתו הוא בא במגע (מבוטא ביח' mm2/L).
 • "דגם לבדיקה" - הנו מוצר בעל רכיב אחד או מבחר רכיבים מורטבים מוגדרים המיוצרים מחומרי גלם מוגדרים מספקים מוגדרים.
 • "משפחת דגמים לבדיקה" - מבחר "דגמי בדיקה" בעלי בסיס משותף המתבטא בתכונות הבאות:

-ייעוד משותף (למשל אביזרים בעלי גיאומטריה שונה לחיבור צנרת או יריעות לכיסוי מאגרים בגוונים שונים).
-הרכב זהה של הרכיבים החלקים והמשטחים הבאים במגע עם המים.

 • "דגם מייצג לבדיקה" – מוצר שנבחר לבדיקה בעל שטח פנים ידוע, או מוצהר ע"י היצרן. במקרים מסויימים ע"פ בדיקת הדגם המייצג ניתן לאשר לשימוש את כל משפחת הדגמים.

  2.    צורת הבדיקה של המוצר ודיווח התוצאות.
  על המעבדה לקבל טופס "שאלון מידע לבדיקת התאמת שימוש ביישומי מי שתיה לפי התקן הישראלי 5452(2012)" עם כל הפרטים הנדרשים לגבי המוצר על מנת לספק הצעת מחיר למזמין הבדיקה שתכלול בין היתר את תצורת הדוגמאות הנדרשת לבדיקה, כמותן ואופן בדיקתן כאשר תצורת ואופי הדוגמאות תלויים בסוג המוצר.
  http://www.sii.org.il/179-he/SII.aspx
  אופן הבדיקה - ביצוע מיצויים של המוצר הנבדק עם מים המדמים מי-שתייה ובדיקת תכונות שונות בתמצית שהייתה במגע עם המוצר.
  במקרה של אי עמידת המוצר בדרישה בבדיקה מסוימת, קיימת אפשרות לבצע בדיקה חוזרת מיידית (retest) עם דוגמאות ממנת ייצור/משלוח זהה, או אחרים בהתאם לתקנים ולנהלים הישימים למוצר הספציפי (לא כלול במחיר).
  אם בבדיקה החוזרת יתקבלו ממצאים העומדים בדרישה – המסקנה הסופית לגבי אותה הבדיקה תהיה "מתאים".
  בדיקות מיקרוביולוגיות נערכות במעבדות של קבלן משנה בעלי הסמכה בתחום בדיקות אלה.