המלצות לרכישה ושימוש במאוורר

על התקן:

כמו כל מכשירי החשמל גם מאווררים נבדקים במכון התקנים הישראלי לפי תקן 900 (בטיחות חשמלית) חלק 2.80: דרישות מיוחדות מאווררים חשמליים. תקן זה הינו רשמי כלומר, חובה על פי חוק לייצר, לשווק ולייבא רק מוצרים העומדים בדרישות התקן.

 מה בודקים?

 • סימון והוראות
 • מהירות סיבובית
 • מקדם ההספק
 • בידוד
 • רציפות הארקה והתנגדותה
 • מניעת התהפכות ועצירה
 • ועוד

 

המלצות לפני רכישה:

 • יש לבחור את גודל המאוורר לפי גודל החדר.
 • יש להתקין בצורה יציבה בכדי שלא ירעד וירעיש מעבר לנדרש.
 • יש לדרוש תעודת אחריות על המאוורר, וכן הוראות התקנה ושימוש.
 • יש להקפיד שלמאוורר יהיה אישור התאמה לתקן של מכון התקנים (סימון תו תקן על המאוורר או תעודת בדיקה לדגם של המאוורר).
 • יש להשתמש במאווררים אשר כבל הספקת המתח והתקע (אם ישנו) תקניים ושלמים. אם התקע אינו תקע מתאים, דרוש מהספק להחליפו. 

המלצות לשימוש נכון:

 • התקנת המאוורר (אם המאוורר צריך התקנה קבועה) תעשה לפי הוראות היצרן וע"י חשמלאי מוסמך.
 • מאוורר המיועד להתקנה מהתקרה, יותקן בגובה מינימאלי של 230 ס"מ מהרצפה. כאשר התקרה נמוכה יחסית, כדאי שההתקנה תהיה צמודה לתקרה, ואילו לתקרה גבוהה כדאי שהמאוורר יורחק מהתקרה.
 • יש להציב מאווררים באופן כזה שתמנע נגישות של ילדים אליהם.