המלצות לרכישת מוצרי זהב

כיצד נהיה בטוחים, שדרגת טוהר הזהב של תכשיט אותו רכשנו היא אכן זו שהובטחה לנו?


החוק בנוגע למוצרי זהב?
בישראל קיים חוק הקובע, שכל מוצר זהב חייב לעבור תהליך של אימות דרגת טוהר הזהב. מטרתו של תהליך זה הוא להגן על הצרכנים מפני זיופים.

החוק מגדיר את דרגות טוהר הזהב המותרות לשווק בארץ:

 • 999.9 אלפיות (24 קרט)
 • 916 אלפיות (22 קרט)
 • 875 אלפיות (21 קרט)
 • 750 אלפיות (18 קרט)
 • 585 אלפיות (14 קרט)
 • 375 אלפיות (9 קרט)

מוצרים בעלי דרגת טוהר של פחות מ- 375 זהב לא יכונו בשם מוצר זהב.

 

על התקן:
קיים תקן ישראלי לסימון מוצרי זהב - ת"י 299. תקן זה הינו רשמי כלומר, חובה על פי חוק לייבא, לייצר ולשווק רק מוצרי זהב העומדים בדרישות התקן.

מה בודקים?

 • סימן היצרן או היבואן - בד"כ אלו ראשי תיבות של שמו.   
 • סימן טוהר הזהב בקרטים או באלפיות.   
 • סימן האימות, שמוכיח, שאכן סימן טוהר הזהב נכון.    

מוצרי זהב שאינם מסומנים בשלושת הסימנים הללו, אסורים לשיווק!
שני הסימנים הראשונים מוטבעים על התכשיט על ידי היצרן. סימן האימות מוטבע על התכשיט על ידי מכון התקנים, לאחר שנבדק.
לא תמיד ימצאו שלשת הסימנים האלה על התכשיט, שכן התקן קובע כי מוצר ששוקל מתחת ל- 2 גרם אינו חייב בסימון למרות שעדיין חלה על היצרן החובה להביא את התכשיט לבדיקת אימות במכון התקנים.

 

להלן סימני האימות:

 


דרגת טוהר 375 אלפיות (9 קרט)

 

דרגת טוהר 585 אלפיות (14 קרט)   

 

דרגת טוהר 750 אלפיות (18 קרט)    

 

דרגת טוהר 875 אלפיות (21 קרט)    

 

דרגת טוהר 916 ו- 999.9 אלפיות (22 ו- 24 קרט)

 

 

 

המלצות לפני רכישה:

 

 • צרכנים המעוניינים לרכוש מוצר זהב, יוודאו שהוא מסומן כדין.
 • לעיתים, מפאת גודלם של הסימנים הללו קשה להבחין בהם על התכשיט. לשם כך יש להיעזר בזכוכית מגדלת בעלת הגדלה גבוהה(x10). זכוכית מגדלת כזו נמצאת בדרך כלל בחנויות התכשיטים.
 • כל חנות חייבת להציג את לוח סימני האימות במקום בולט.
 • בכל מקרה יש להימנע מרכישת תכשיטים, שאינם מאומתים כדין.בנוסף לסימון כדין.
 •  יש לדרוש מהמוכר של התכשיט חשבונית, שבה יפורט סוג התכשיט, משקלו ודרגת הטוהר שלו.
 • אימות תכשיטי הזהב נעשה במעבדות מכון התקנים. לעיתים, בעקבות הבדיקות מתגלים זיופים. יצרן או יבואן, שתכשיטיו אינם מסומנים כדין, עובר עבירה וניתן להתלונן על כך אצל הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר.
 • במקרים בהם חסר סימן האימות על גבי תכשיט שנרכש בארץ ומשקלו מעל 2.0 גרם או במקרים של ספקות, ניתן לבצע בדיקות של אימות הזהב במכון התקנים הישראלי. הבדיקה ניתנת כשירות לציבור ואינה עולה כסף