מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים לסורגים

  • לסורגים קיים תקן ישראלי, ת"י 1635, שאינו תקן רשמי. אולם, אם מתקינים בבניין סורגים, הם יעמדו בדרישות התקן כמפורט בתקנות התכנון והבנייה.
  • קיימים שני סוגי סורגים. האחד, משמש בפני הגנה מפריצה והשני מונע נפילה מחלון. ההבדל העיקרי הוא בכך שסורג הנועד להגן מפני פריצה הוא חזק יותר במבנהו ובאופן התקנתו.
  • המרווחים בין המוטות האנכיים וחללים אחרים בסורג, לא יהיו גדולים מ 10 ס"מ. כלומר: אסור שכדור שקוטרו גדול 10 ס"מ יוכל לעבור בחלל כלשהו בסורג.
  • חשוב כי התקנת הסורג תעשה על פי הוראות היצרן, וזאת כדי לנצל את ייעוד הסורג בצורה מקסימלית.
  • חשוב כי חלקי הסורג המתכתיים יהיו עמידים בפני קורוזיה (חלודה) וזאת ע"י צביעה או גלוון.
  • חשוב כי הסורג יהיה בנוי ממוטות מלאים או פרופילים פתוחים (לא חלולים) כך שניתן יהיה להגן על המוטות בפני קורוזיה (חלודה) בכל היקפם.
  • במידה ומדובר בסורג הזזה או סורג שניתן לפתוח אותו, חשוב שמנגנון הנעילה או אמצעי הנעילה יתאים לתקנים הרלוונטיים.