תקני בניה ירוקה

 

מכון התקנים במסגרת מדיניותו לקדם את השמירה על איכות הסביבה פותח את כל תקני הבניה הירוקה לשימוש חופשי של הציבור.

תקני בניה ירוקה שבתוקף

תקני בניה ירוקה החדשים

 

המהדורות החדשות משנת 2016 של ת"י 5281 חלקים 0,1,2 מחליפות את המהדורות הישנות של ת"י 5281 חלקים 1,2,3,4,5,6,7,8. עד לתאריך ינואר 2018 יהיו בתוקף במקביל גם המהדורות הקודמות וגם המהדורות החדשות של התקן.
החל מינואר 2018 יהיו בתוקף רק ת"י 5281 חלקים 0,1,2,3.3,9.1,9.2.