הכנת גיליונות בטיחות לפי התקנות העדכניות באירופה ובארה"ב

שירות  ליצרנים ויצואנים ישראליים, "הכנת גיליונות בטיחות" לפי התקנות העדכניות באירופה ובארה"ב SDS / MSDS
CLP(classification, Labeling, Packaging), GHS(Global Harmonize System)
SDS(Safety Data Sheet)

גיליון בטיחות הנו מסמך המכיל 16 סעיפים המהווים את תעודת הזהות של החומר הכימי ( חומר טהור או תערובת של מספר חומרים). מסמך זה מכיל את כל המידע הבטיחותי הנדרש לאפיון החומר: שם היצרן, סיווג המוצר, סיכוני המוצר, מה המיגון הנדרש בעת שימוש ואחסנה של החומר, נתונים טוקסיקולוגים ונתונים של איכות הסביבה לחומר, מידע כיצד יש לנהוג בעת תאונה עם החומר, מידע אודות עזרה ראשונה, אילו משפטי בטיחות נדרשים להיות על התווית של החומר ועוד...

גיליון בטיחות נדרש על פי חוק ב תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס- 2000
החל מ 1.6.2015 חל באירופה שינוי בשיטת הסיווג של חומרים מסוכנים. הדירקטיבות האירופאיות (DPD) של סימון וסיווג חומרים מסוכנים 67/548,1999/45 התבטלו והוחלפו בתקנה אירופאית 1272/2008 (CLP).

שינוי שיטת הסיווג שנגרמה בעקבות הצורך במערכת סיווג עולמית אחידה של חומרים מסוכניםGHS)) השפיעה על התוכן של סיווג המוצרים בגיליונות הבטיחות. כתוצאה מכך הרבה מוצרים שנחשבו כלא מסוכנים בשיטת הסיווג הישנה, הפכו להיות מסוכנים בשיטת הסיווג החדשה!!

הצוות המומחה במחלקת רגולציה סביבתית , בענף סביבה, טקסטיל ותשתיות מציע לך את שירותיו בנושאים הבאים:

•    הכנת גיליונות בטיחות אירופאים בהתאם לדרישות החדשות של התקנה האירופאית CLP(Classification, labeling, packaging) 1272/2008 ובהתאם לדרישת REACH.
•     הכנת גיליונות בטיחות לפי הדירקטיבות הישנות DPD.
•    הכנת גיליונות בטיחות לפי המערכת העולמית ( בעיקר לארה"ב) GHS.
•    הכנת דף מידע לשינוע בשפה העברית.
הכנת גיליונות בטיחות לפי הדרקטיבות הישנות : MSDS /SDS according to DPD

בחירת הפונטים, הצבעים (למעט הצבעים הנדרשים לפי התקנה/דרקטיבה), גודל הלוגו של החברה בגוף הגיליון, נעשים בהתאם לבחירת הלקוח.

לפניות בנושא, נשמח לעמוד לשירותכם:
SDS@sii.org.il