מדור אנרגיות מתחדשות

 

מוצר - תקן

הבדיקות

קישור

מוליכות חום של חומרי בידוד – ת"י 5450

בדיקת מקדם מוליכות חום ISO8302

תרשימי זרימה- אנרגיה\בדיקות בידוד תרמי של חומרי בידוד.pdf

קולט שמש שטוח – ת"י 579 חלק 1

בדיקות ,תפוקת חום ונצילות ועמידות מכאנית ותפקודית

תרשימי זרימה- אנרגיה\פלייר קולטי שמש.pdf

ת"י 69 חלק 1

בדיקות של דודי חשמל

 

ת"י 579 חלק 2

בדיקות של דודי מים