מדור מזגנים

מוצר - תקן

הבדיקות

קישור

מזגני אויר – ת"י 994 חלק 1

בטיחות חשמלית, אקוסטיקה, יעילות אנרגטית

תרשימי זרימה- אנרגיה\תרשים זרימה לבדיקה מלאה מזגן.pdf

התקנת מזגני אוויר – ת"י 994 חלק 4

בדיקות התקנה למזגני אוויר מתועלים ועיליים

 

מפוחי עשן – ת"י 1001 חלק 7

עבודה בטמפרטורה גבוהה-עמידות מכאנית

תרשימי זרימה- אנרגיה\פלייר מפוחים להוצאת עשן.pdf

הכנת תיק מוצר לבדיקה במתי.pdf

מודולים פוטו ולטאיים – ת"י 61730 , ת"י 61216, ת"י 61646

 

 

 

 

 

 

 

טופס מיועד ללקוחות לחו"ל

אימות נצילות ותפוקה, פעולה ובטיחות חשמלית


תרשימי זרימה- אנרגיה\תרשים זרימה לבדיקת פאנלים- באנגלית.pdf

http://www.sii.org.il/1028-he/SII.aspx

תרשימי זרימה- אנרגיה\דרישות
ללקוח חדש פאנלים.pdfTesting of PV module FEB 2016.pdf

 

מבדקים ודגימות של קולטי שמש

הסמכה של Solar Key Mark – DIN CERTCO

תרשימי זרימה- אנרגיה\הסמכה דין סרטקו - ראובן 2013.pdf

מובילי אוויר גמישים (למערכות מיזוג אוויר) - ת"י 5678

מוליכות חום, עמידות באש , עמידות מכאנית , מידות


 


Testing of PV module FEB 2016.pdf