ת"י 900 חלק 2.24 - דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח