ת"י 32 חלק 1.01 - תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר- דרישות כלליות