ת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: קולטי אדים ואחרים הקולטים אדי בישול