ת"י 900 חלק 2.08 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ודומים: מכונות גילוח, גוזזי שיער ולמכשירים דומים