המלצות לרכישה ושימוש במיטה, עריסה או לול לתינוק

למוצרים אלה בדומה למוצרי תינוקות אחרים קיימת חשיבות רבה לאיכותם ובטיחותם. 

על התקן:

 ת"י 682 חלק 1 וחלק 2 מיטות לתינוקות, ת"י 682 חלק 3 עריסות ות"י 681 לולים לתינוקות הם תקנים רשמיים. כלומר, חובה על פי חוק לייבא, לייצר ולשווק רק מוצרים העומדים בדרישות התקן.

    

מה בודקים?

 • מבנה (גימור, שפות חדות, חלקים בולטים ועוד)
 • מידות ומרווחים מסוכנים
 • תכונות העץ ומוצרי עץ
 • עמידות פרזול וחלקי מתכת ( אם ישנם)
 • רעילות ציפויים (צבעים, לכות, פלסטיק)
 • עמידות באש של המזרן (במידה ומסופק כחלק אינטגרלי מהמוצר) ושל כיסויי בד
 • תכונות הבד
 • עמידות התחתית בהולם או בעומס
 • יציבות
 • כפיפת השלבים ועוד....

 

המלצות לפני רכישה :
 

 • וודאו שישנן הוראות הרכבה ושימוש בעברית המתאימות למוצר. ההרכבה תתבצע רק לפיהן.
 • לפני השימוש הראשוני הסירו והרחיקו מהישג ידו של הילד את הניילון ששימש לאריזת המוצר כדי למנוע סכנת חנק.
 • קראו את המידע המופיע על פתקיות הסימון שעל גבי המוצר, הוראות השימוש והאזהרות. המידע המופיע בהם חשוב ויש לפעול לפיו.
 • מומלץ לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא שבמוצרים אין פינות חדות, צינורות פתוחים, חלקים פגומים, שברים, סדקים בעץ, חריצים או חורים, שאצבעות הילד הנמצא בתוך הלול/מיטה/עריסה עלולות להיתפס בהם, עודף לכה או גושי דבק.
 • בדקו הימצאות מעצורים בחלק מהגלגלים.
 • ודאו שהתחתית מחוברת בצורה יציבה ואינה ניתנת להזזה אקראית.
 • בדקו שהמזרן מתאים במידותיו למוצר.
 • ודאו שאין חלקים בולטים שעלולים לתפוס סרטים, צווארונים או חלקי ביגוד אחר של התינוק המשתמש במוצר.
 • היזהרו מחלקים שעלולים להישלף ע"י הילד ולהיבלע על ידו.
 • על המזרן, בין אם הוא מסופק כחלק מהמוצר ובין אם לא, לעמוד בתקן הישראלי ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש לתינוקות ולפעוטות, לעגלות ולמתקנים ביתיים דומים. לכן מומלץ לרכוש את רק מזרנים נושאי תו תקן.

 

 

המלצות לשימוש נכון במיטה:

 • חשוב שהנמכת המעקה הנייד תתאפשר אך ורק כשכל התקני הסגירה מופעלים בעת ובעונה אחת.

 • ודאו שהמרחק בין שלבי המעקים/הראשים יהיה בין 4.5 ס"מ ל-6.5 ס"מ.
 • כשהילד בוגר דיו כדי לשבת זקוף, אל תשכחו להעביר את תחתית המיטה למצב הנמוך ביותר, כך שהמרחק מהפן העליון של המזרן עד קצה מעקה המיטה לא יהיה קטן מ- 50 ס"מ.
 • בדקו שהסגרים של המעקה הנייד ננעלים מעצמם והשענות מקרית על המעקה לא גורמת לירידתו.
 • במידה ומותקנת כילה, יש להסירה כשהילד מגיע לגיל שנה.
 • בחרו מזרן לפי המידות המומלצות בסימון.

 

המלצות לשימוש נכון בעריסה:

 • גובה המעקה מפני התחתית (ללא המזרן): 27.5 ס"מ לפחות, גובה המעקה מפני המזרן: 22.5 ס"מ לפחות.
 • בעריסה מתנדנדת, גוף העריסה יהיה כזה שהילד לא יוכל להיפגע עקב התנדנדות.
 • בעריסה בעלת מנגנון הנעה, מקור הזרם להנעה לא יהיה מרשת החשמל.
 • דעו שהעריסה מיועדת לשימוש רק לתינוקות עד גיל 3 חודשים.
 • ודאו שהמרחק בין שלבי המעקים/הראשים  יהיה בן 4.5 ס"מ ל-6.5 ס"מ.
 • בחרו מזרן לפי המידות המומלצות בסימון.

 

המלצות לשימוש נכון בלול :

 • גובה המעקה מהתחתית (ללא המזרן) לא יהיה פחות מ-60 ס"מ.
 • ודאו שהמרחק בין שלבי המעקהים/הראשים  יהיה בין 4.5 ס"מ ל- 6.5 ס"מ.
 • מנגנון הנעילה של מערכת הקיפול ימנע קיפול אקראי של הלול.
 • לא יהיו בלול חלקים בולטים שחלקי בגד רופפים, או שרוכים רפויים יתפסו בהם.
 • עובי המזרן המותר לשימוש בלול לא יעלה על 5 ס"מ.