המלצות לרכישה ושימוש בהסקה מרכזית דירתית

המלצות לשימוש נכון:

  • בדירות ישנות בהן מותקנת מערכת אטמוספרית יש לערוך בדיקה תקופתית אחת לשנה על ידי מתקין גז מוסמך.
  • יש לוודא שהארובה מוגנת ברשת צפופה למניעת חדירה של גופים זרים.
  • בבתים בהם מותקנת מערכת חימום על ידי גז בשיטה האטמוספרית, יש להתקין גלאי גז CO.
  • פעם בחמש שנים, יש לבצע בדיקה על ידי חברת הגז.
  • יש להשאיר תמיד פתח אוורור בבית ולא לאטום אותו לחלוטין.