המלצות לרכישה ושימוש במפזר חום

 

כמו כל מכשירי החשמל, גם מפזרי חום נבדקים במכון התקנים הישראלי על פי תקן ישראלי 900 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים. תקן זה הינו רשמי כלומר, חובה לייצר, לשווק ולייבא רק מוצרים העומדים בדרישות התקן.

 

המלצות לשימוש נכון:

  • יש להקפיד לנקות את מפזר החום מאבק לפני תחילת השימוש, זאת כיוון שהאבק מתלהט ויכול לגרום לשריפה.
  • אין לחסום את פתח יציאת האוויר וכניסתו.
  • יש לשים לב לתקינות כבל החשמל ולתקע.
  • אין למקם את התנור בקרבת חומרים דליקים.
  • יש לוודא שהתקע אינו מתחמם יתר על המידה.