המלצות לרכישה ושימוש ברדיאטור

המלצות לשימוש נכון:

  • אין להניח ישירות על הרדיאטור בגדים לייבוש.
  • יש לבדוק שכבל החשמל והתקע שבקצהו תקינים לכל אורכם.
  • בחימום חדרי תינוקות - אם אין לרדיאטור מתקן אדים, רצוי להניח בחדר סיר עם מים או מכשיר אדים.
  • אין לחבר לחשמל רדיאטור חשמלי דרך מפצל
  • יש לכוון את התרמוסטט לטמפרטורת החדר הרצויה.
  • יש להפסיק את פעילות הרדיאטור במקרה של נזילת שמן ולפנות לנציג היצרן על מנת לתקנה.
  • יש לוודא שהתקע אינו מתחמם יתר על המידה.