המלצות לרכישה ושימוש בקמין

המלצות לשימוש נכון:

קמין עם ארובה אחת:

  • יש לקבל ייעוץ מיועץ חימום לפני התקנת הקמין
  • יש להשאיר פתח אוורור בבית בזמן פעולת הקמין כיוון שהקמין צורך חמצן לבעירה
  • לפני החורף יש לוודא כי ארובת הקמין אינה חסומה על מנת לאפשר מעבר חופשי של גזי פליטה מהחדר בו מותקן הקמין לחלל החיצון


קמין עם ארובה כפולה:

  • בקמין בעל שתי ארובות (האחת מספקת חמצן לבעירה מהחלל החיצוני והשנייה פולטת את גזי הפליטה לחלל החיצוני) אין צורך לדאוג לתנאי אוורור בחלל המחומם.