המלצות לרכישה ושימוש בתנורי חימום חשמליים

על התקן

כמו כל מכשירי החשמל, גם תנורי חימום נבדקים במכון התקנים הישראלי על פי תקן ישראלי 900 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים. תקן זה הינו רשמי כלומר, חובה לייצר, לשווק ולייבא רק מוצרים העומדים בדרישות התקן.

 

המלצות לשימוש נכון:

  • לפני השימוש הראשוני רצוי לנקות את התנור מאבק - הוא יכול לגרום להתלקחות.
  • יש להציב את התנור, באופן יציב, הרחק משטיחים או ספות או כל חומר דליק אחר.
  • יש לבדוק שכבל החשמל והתקע בקצהו תקינים לכל אורכם. מומלץ לוודא שהתקע אינו מתחמם יתר על המידה כאשר התנור בפעולה.
  • אין לטלטל את התנור כאשר הוא מחובר לחשמל.
  • אין לחבר לחשמל תנור חשמלי דרך מפצל.
  • יש לוודא הרחקת כבל החשמל מחלקי התנור החמים.