תחזוקת מטפים מטלטלים

נתונים להרשמה
תאריכים 23/05/2013
שעת התחלה 8:30
מיקום הקורס מכון התקנים הישראלי
מספר מפגשים 6
מספר שעות 48
עלות הקורס 3500.00
מע"מ 630.00
מחיר כולל 4130.00
נתונים על הקורס
רקע כללי
מכון התקנים הישראלי בשיתוף עם נציבות כבאות והצלה
שם לו למטרה להוביל ולמסד את נושא ביצוע עבודות
התחזוקה של מטפים מטלטלים על ידי תחזוקאי מטפים,
שיוסמכו על ידי הרשות המוסמכת - נציבות כבאות
והצלה ואשר יפעלו במסגרת "שרות תחזוקה" המצוי בפיקוח
שוטף של מכון התקנים הישראלי.
התקן הישראלי ת"י 129 חלק ,1 מטפים מטלטלים תחזוקה:
מפרט כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה של מטפים מטלטלים
כמו כן קובע התקן דרישות למילוי חוזר של מטפים, דן
בבקרה השוטפת, בפעולות התחזוקה, בבדיקות הכלליות
של המטפים ובהליך הדיווח. התקן מגדיר את תחומי
האחריות של תחזוקאי המטפים המוסמך ואת תפקידי שירות
המפגש הראשון ביום ג' שאר המפגשים בימי רביעי
קהל היעד
מהנדסים, הנדסאים, טכנאים ועובדים טכניים אחרים
העוסקים בביצוע עבודות תחזוקה של מטפים מטלטלים.
הערות
הקורס מוכר כ-8 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח
על העבודה.