בקרה בתהליך לשיפור איכות הבנייה

בקרה בתהליך, הינו מערך בדיקות יחיד מסוגו בישראל, שמטרתו להקטין את היקף ליקויי הבנייה

קבלן המזמין מערך בדיקות זה ממכון התקנים הישראלי, שואף לספק לדייר מוצר איכותי יותר. במסגרת "בקרה בתהליך", מלווים מומחי מכון התקנים הישראלי, בעזרת סדרה של בדיקות, את תהליך הבנייה, החל משלב התכניות והמפרטים דרך שלב ביצוע הבנייה ועד לשלב המסירה לרוכש הדירה.

 

מערך בדיקות בקרה בתהליך כולל שלושה שלבים:

 

1. התאמת התוכניות האדריכליות לתקנות התכנון והבנייה - במסגרת שלב זה, נבדק התכנין האדריכלי בהיבט הנדסי בלבד: תוכניות המכר, תוכניות העבודה, תוכניות ההגשה, רשימות המסגרות, הנגרות והאלומיניום, כפי שהוגשו להיתר נכון לתאריך חתימת הסכם זה. הבדיקה נעשית מתוך רשימת הבקרה בענף איכות הבנייה במכון התקנים הישראלי והפנייה לתקנים ישראליים רלוונטיים ותקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 (חלקים ב', ג', ד' ו').

 

2. בדיקת תוכניות המכר ומפרטי המכר - עריכת מפרטי המכר בהתאם לנוסח מפרט המכר החדש (תיקון התשס"ח 2008) עפ"י תוכניות אדריכליות, הנחיות היועצים השונים לפרוייקט ומפרט סטנדרט של המזמין.  חובת המוכר על פי חוק , לצרף לרוכש הדירה את מפרט המכר להסכם הרכישה.

 

3. מערך בדיקות נרחב המבוצע במהלך הבנייה ועד למסירת הדירה - הבדיקה / מדידה מתבצעת כדלקמן:

 • מדידת מידות אורך ורוחב בפועל אל מול תוכניות המכר (2 מידות)
 • מדידת מידות הגובה בפועל
 • מערכת הטיח - אנכיות המשטח המטויח
 • מערכת הטיח - מישוריות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הטיח - גליות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הטיח - חוזק הידבקות המשטח המטויח טרמי/בגר/צמנטי/גבס
 • מערכת הריצוף - סטיות מקומיות
 • מערכת הריצוף - הפרשי מפלסים בין אריחים סמוכים
 • מערכת הריצוף - רטיבות חול התשתית
 • מערכת הריצוף - הפרשי מפלסים בין אריחים סמוכים
 • מערכת הריצוף - פגמים אריחי פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף
 • מערכת הריצוף - הקשה וחוזק הידבקות במשיכה צירית אריחי פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף
 • מרפסת שמש - שיפועי ניקוז
 • תא מקלחת - שיפוע רצפת תא + גודל תא
 • טרם מסירת הדירה - לפי רשימת בקרה ותיוג בדיקה ויזואלית
 • תיעוד מצולם (DVD) של מסירת הדירה

 

מכון התקנים הישראלי הוא הגוף המוביל את נושא האיכות במדינת ישראל. מומחי "בקרה בתהליך" עוברים מסלול הכשרה ייעודי וברשותם ציוד בדיקה חדשני ומשוכלל. "בקרה בתהליך" משפר את איכות הבנייה ומדריך את העוסקים בתחום בנדרש על מנת לעמוד בדרישות ובתקנים הנדרשים.

 

מתוך מסקנות ועדת זיילר:..."ההיגיון והרעיון העומדים בבסיס תורת הבקרה הוא שניתן להגיע להישגים משמעותיים בתחום האיכות, על ידי יצירת משטר בקרה. בקרה זו יכולה להשתלב הן בתהליך תכנון המבנה והן בתהליך הביצוע..."

 

לפרטים:

סמי שלום - ענף איכות הבנייה

טלפון: 03-6467735/34

מייל: Sami_s@sii.org.il