תו תקן למוצרים בחו"ל

במסגרת המאמצים שעושה מכון התקנים הישראלי לשיפור השירות לציבור לקוחותיו היבואנים, אנו מעודדים את סימונם של המוצרים המיובאים בתו-תקן ישראלי.
יבואן, שהמוצרים שהוא מייבא, מסומנים בתו-תקן ישראלי יהנה מתהליך יבוא קל יותר, ולא יתקל בעיכובים בעת כניסת מוצריו לארץ בנוסף לכך, סימון המוצרים בתו-תקן ישראלי, המעיד כי המוצרים נבדקו ואושרו על-ידי מכון התקנים, מהווה יתרון בשיווק המוצרים. ברב המקרים אף ניתן לומר שהשירות של מכון התקנים ליבואן בגין הבדיקות יוזל, בעיקר במקרים בהם קיים יבוא של אותו מוצר בכמויות גדולות.לחץ על אחד המספרים המוקפים בעיגול לקבלת הסבר מפורט

היצרן בחו"ל מכון התקנים
1
הגש בקשה לקבלת תו-תקן ומלא טפסים נדרשים יצירת הקשר עם מכון התקנים נעשית ע"י הגשת בקשה לקבלת היתר לסימון מוצרים בתו-תקן ומילוי שאלון לצורך הכרה ראשונית של המפעל ודגמי המוצרים המיוצרים.
הגשת בקשה לקבלת
היתר לסמן בתו תקן
מילוי טפסים
קביעת המעבדה
המטפלת ועורך מבדק
תהליך
קביעת עורך מבדק
מערכת איכות

הגשת הצעת מחיר
2
מי יבדוק את מוצריך ויבצע את מבדקי האיכות והתהליך ומה מכילה הצעת המחיר?
לאחר קבלת הבקשה והשאלון, תוכן תוכנית עבודה למבדק במפעל ולבדיקות המוצרים, על בסיס תוכנית עבודה זו תוגש הצעת מחיר.
3
אשר הצעתנו ודאג
להסדרי התשלום

כשהצעת המחיר מגיעה אל המפעל, עליו לאשר אותה ע"י מכתב/פקס ואז נשלח אליו את החשבון. עם קבלתו יש לשלמו בהתאם לתנאים הרשומים.
אישור הצעה


תשלום
4
שליחת קובץ הנהלים
את קובץ הנהלים יש לשלוח לאגף איכות והסמכה במכון התקנים כשהם כתובים בשפה האנגלית.
הכנת קובץ נהלים
באנגלית ושליחתו לאגף
איכות והסמכה לבדיקה
בדיקת קובץ נהלים
5
בדיקת קובץ הנהלים בדיקת קובץ הנהלים הכרחית לפני ביצוע המבדק הראשוני במפעל.
תיקון קובץ נהלים
עריכת מבדק משותף
איכות ותהליך
6
ביצוע המבדק הראשוני נציג המעבדה ונציג אגף איכות והסמכה מבצעים מבדק משולב - איכות ותהליך.
אורך המבדק 2-3 ימים לפי גודל המפעל.
בתום המבדק נשלח למפעל דו"ח ממצאים בשפה האנגלית.
7
שלח דו"ח פעולות מתקנות למת"י
המפעל ישלח דו"ח על ביצוע הפעולות המתקנות כולל לו"ז.
ביצוע פעולות מתקנות
ודיווח למת"י
ביצוע בדיקות למוצרים
8
מת"י יבצע בדיקות למוצרים
המוצרים יבדקו בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטים, במידה והמוצרים נבדקו במסגרת בדיקות יבוא - בדיקות מלאות - ועמדו בבדיקה, לא יהיה צורך לבוקדם שוב.
9
המפעל יתאים את המוצרים לדרישות התקן בהתאם לדוחו"ת המעבדה יבצע המפעל את השינויים הדרושים בתכן המוצר ובקו הייצור על מנת להתאים את המוצר לדרישות התקן הישראלי הרלוונטי.
ביצוע תיקונים בתכן
המוצר ובקו הייצור
אישור המפעל והוצאת
הסכם פיקוח
10
אישור המפעל והוצאת הסכם פיקוח
ממצאי מבדק האיכות ותוצאות בדיקות המעבדה מוגשות לוועדה המקצועית. וועדת היתרים מאשרת את מתן ההיתר בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית. אגף איכות והסמכה שולח למפעל הסכם לחתימה וחשבון לפיקוח שנתי.
11
יש לחתום על הסכם הפיקוח ולהסדיר התשלום שני הסכמים וחשבון פרופורמה נשלחים למפעל, יש להחזיר הסכמים אלו חתומים ולדאוג לתשלום החשבון.
אישור וחתימה על ההסכם


תשלום
הנפקת היתר לסימון
בתו-תקן
12
הנפקת היתר
עם קבלת הסכם חתום והסדרת התשלום נשלח היתר ת-התקן למפעל בשפה האנגלית.
13
סימון המוצר בתוית תו-תקן המפעל רשאי וחייב לסמן את מוצריו בתו-התקן.
תו תקן בדיקות ומבדקי פיקוח
תקופתיים
14
בדיקות ומבדקי פיקוח תקופתיים
מכון התקנים דוגם מוצרים ממחסני היבואן בארץ ומבצע בדיקות בהתאם לנספח תנאים מיוחדים לתקן הרלוונטי. פעם בשנה מתבצע מבדק תהליך ואיכות במפעל, במידה ומערכת האיכות של המפעל מאושרת ISO 9000 ע"י גוף של מת"י שיש עמו הסכם הכרה הדדית - לא יתבצע כל שנה, אלא אחת לשנתיים מבדק איכות ע"י מת"י.