המעבדה לבדיקות קרקע ותשתית

המעבדה לקרקע ודרכים עוסקת בתחומים מגוונים בנושא הסלילה, כגון סקרי קרקע עבור תכנון מסעות, בדיקות צפיפות של קרקעות ואספלטים וליווי פרויקטים של סלילה.

 

להלן מגוון שירותי בדיקות תשתית ובדיקות קרקע הניתנים על ידי המעבדה:

קרקע ואגרגטים

 

 • בדיקות צפיפות ורטיבות בשיטות שונות של קרקעות
 • אנליזה ומיון של קרקעות ואגרגטים
 • הידוק חומרי סלילה בשיטות מודיפייד ופרוקטור
 • מערכות מת"ק (CBR)
 • בדיקות איכות של אגרגטים וחומרי סלילה לפי דרישות מזמין
 • ליווי צמוד של פרויקטים גדולים באמצעות מעבדת שדה באתר


ביטומן ואספלט


 • קידוח גלילים של שכבות אספלט
 • בדיקות צפיפות ועובי של גליל אספלט
 • בדיקות בשיטת מרשל וקביעת תכולת ביטומן אופטימאלי
 • בקרת איכות של ייצור אספלט במפעלי ייצור אספלט


לפרטים:
ראש מדור מעבדה לקרקע ודרכים – אורי היינבך

טלפון : 03-6465039 

טלפון נייד: 052-4704328
מייל : uri_ha@sii.org.il


בדיקות מיוחדות – יחידת פרויקטים

יחידה זו עוסקת בבדיקות התורמות לבטיחות, ונוחות נסיעה על כבישים,ולערכן המבני של תשתיות סלילה. 
 

 • מדידת קשיחות דינאמית ואגני שקיעות (בדיקת משקולת נופלת FWD ) של קרקעות, שכבות מבנה כביש ואספלט על ידי מכשיר HWD Dynatest
 • בדיקות גליות של שכבות אספלט (נוחות נסיעה)
 • בדיקת חלקלקות ( חיכוך פני המיסעה ) בכבישים באמצעות מכשיר Dynatest
 • בדיקת עומק מרקם (MPD ) של שכבות אספלט – מדד המבטא יכולת ניקוז מי הגשם מפני המיסעה
 • בדיקות עובי גלוון/צבע במעקות /עמודים
 • מדידת רמת הידוק ברגים במעקות


לפרטים:


משרד יחידת השיווק 03-6465048

 

צפו ביכולות המעבדה ובציוד שלה

המעבדה לבדיקות קרקע | בדיקות קרקע