מעטפת המבנה

מערך הבדיקות של מעטפת המבנה נועד לוודא כי המעטפת אטומה מפני חדירת מים וקור:

 

בדיקות אטימות המבנה

 • הצפת גגות ומרפסות  
 • המטרת קירות מישקים וחלונות  
 • טיח ממ"ד – עובי שכבות, הימצאות רשת, כושר הידבקות

 

לפרטים:

אלישי פלח, elishai_fa@sii.org.il
טלפון: 052-2561776

 

 

בדיקות אטימות באתרים

 • טיח - עובי, כושר הידבקות  
 • טיח תרמי - עובי, משקל מרחבי, כושר הידבקות
 • טיח פנים – מישוריות, אנכיות וכושר הידבקות  
 • ציפויים קשיחים - כושר הידבקות, התאמה לתקן לפי רשימת תיוג  
 • ציפויים רכים - כושר הידבקות, עובי ואחוז המוצקים
 • זיהוי שכבות איטום בגג שטוח 
 • שליפת ברגים/עוגנים מבטון
 • בדיקת גגות קלים – התאמה לתקן לפי רשימת תיוג

  

לפרטים:

זהר פיסיק, ראש מדור

טלפון: 03-6465245

פקס: 03-6467787

מייל: Peisic@sii.org.il

המעבדה לבניין | מעטפת המבנה