מוצרי תעשיה

תחומי פעילות/מוצרים נבדקים:

 

 • מדידות חשמליות שונות על פי דרישה: מוליכות חשמלית, חוזק והתנגדות הבידוד, עמידות בחום וכו'
 • תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד 16 אמפר
 • מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים
 • בתי נורה מתוברגים
 • מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים
 • מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים שונים
 • תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות פלסטיק
 • מפסקים למכשירים
 • לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך
 • מוליכים בכבלים מבודדים
 • כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט
 • שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים
 • נטלים לשפופרות פלואורניות
 • אביזרי עזר לנורות פריקה: כבלים
 • כבלים למנועים
 • כבלי כח
 • ציוד ריתוך בקשת חשמלית
 • מלחמים חשמליים המוחזקים ביד
 • התקני הדלקה (למעט מדלקי להט)
 • מצברי התנעה מטיפוס עופרת חומצה
 • מנועים אסינכרוניים קלוביים
 • כלי עבודה חשמליים

 

לפרטים:
עוזי אלוף, ראש ענף 
טל: 03-6465042 פקס: 03-6465287
  ualuf@sii.org.il

המעבדה לחשמל | מוצרי תעשייה