מדיניות האיכות

מדיניות האיכות של מעבדות המכון כוללת את העקרונות להלן:

 • מעבדות המכון יספקו שירותי בדיקה וכיול:

           1. בדיוק ובאמינות גבוהים
           2. בזמן תגובה קצר ככל האפשר
           3. במחיר הוגן
           4. באדיבות ובמאור פנים
           5. ללא משוא פנים
           6. תוך הקפדה על שמירת חסיון המידע של הלקוחות. 

 

 • הנהלת המכון חותרת לכך, שמעבדות המכון יפעלו ברמה הבין לאומית הגבוהה ביותר הקיימת ובהתאם לתקן הבין לאומי ת"י 17025 ISO. ענפים שיוסמכו, יקיימו את כל הדרישות, המפורטות במסמכי הדרישות הישימים של גוף ההסמכה.
 • הנהלת המכון פועלת לכך שכל עובדי המעבדות, המעורבים בפעולות הבדיקה והכיול, יכירו את תיעוד האיכות ויממשו את המדיניות והנהלים בעבודתם.
 • הנהלת המכון עושה כל מאמץ כדי להביא לשיפורים מתמידים ומתמשכים בעבודת המעבדות ומעודדת הגשת הצעות לשיפור מכל גורם שהוא.
 • הנהלת המכון פועלת להעלאת הרמה המקצועית של העובדים, ע"י הדרכה מתאימה ופעילות השתלמות מסוגים שונים.
 • הנהלת המכון פועלת לכך, שרמת השירות שמספק המכון ללקוחותיו, תתאים לציפיותיהם ובמידת האפשר תהיה גם מעבר לציפיותיהם.
 • הנהלת המכון חותרת לכך, שבצוע הבדיקות יהיה ברמת איכות ואמינות גבוהים ובעלויות נמוכות ככל האפשר. 
 • המעבדות נמנעות ממתן יעוץ ספציפי ליצרן שמוצריו נמצאים במסגרת פקוח ( תו תקן או יבוא), כדי שלא לפגוע בכושר השיפוט של המעבדה. יחד עם זאת, המעבדות יסבירו ללקוחות, במידת הצורך, את משמעות דרישות התקנים והמפרטים ואת משמעות תוצאות הבדיקות.
 • הנהלת המכון פועלת לכך, שמערכת האיכות במעבדות תהיה מבוססת על פעולות למניעת תקלות. אם קרתה תקלה, יינקטו הצעדים הדרושים להסקת מסקנות שימנעו תקלה חוזרת. 
 • הנהלת המכון פועלת לכך, שעובדי המכון יהיו חופשיים מלחצים מסחריים או אחרים, העלולים להשפיע על איכות עבודתם. מדיניות זו מיושמת בהסכמי העבודה עם העובדים ובנוהלי המכון . 
 • עובד מכון, שבמהלך מילוי תפקידו נדרש להשתתף במתן שירותים ללקוח, כשבינו לבין אותו לקוח קיים קשר מסחרי, משפחתי, או אחר, ידווח לממונים שלו על כך ויבקש שיפטרו אותו ממתן השירות לאותו לקוח.

 

כדי ליישם את מדיניות האיכות של המכון, הוכנו מדריך איכות למעבדות וכן סדרה של נהלים המוזכרים במדריך.