אודות המעבדות

מעבדות מכון התקנים פועלות מכוח סמכויות שמעניק חוק התקנים שנתקבל, בכנסת ב – 1953.
פעולות הבדיקה והכיול המבוצעות במעבדות תואמות את דרישות ת"י 17025, דרישות החוק, דרישות לקוחות ודרישות גוף הסמכה (כאשר ישים).

מעבדות המכון פועלות תחת קורת גג אחת ומספקות מגוון רחב של תחומי בדיקה וכיול.
מערכת ניהול האיכות של המעבדות מכסה את כל פעילויותיהן ובכל אתר בו הן מבוצעות.
לכל מעבדה צוות ניהולי וטכני ותיק ומנוסה, בעל סמכויות ומשאבים הדרושים לבצוע תפקידיהם, כולל יישום, תחזוקה ושיפור.