משרדי הממשלה

מידע למשרדי הממשלה
מכון התקנים הישראלי נמצא במרכזה של כל העשייה המשקית והלאומית. מכון התקנים מעורב החל משלב כתיבת התקנים, דרך ביצוע בדיקות מגוונות ועד לאישורים והתעדת גופים ושירותים, לטובת המשק הישראלי. מגוון הטכנולוגיות הרחב בהן עוסק המכון, מאפשר לנו לתת לך פתרון כולל.

שירותים ומידע למשרדי ממשלה