בדיקת ציוד קצה גז טבעי

יחידת גז טבעי במכון התקנים הישראלי משמשת כגוף בודק ורואה את עצמה כגוף שותף ומסייע למפעלים להסב ולהתקין ולבדוק את המערכות הנדרשות, תוך אבטחת הבטיחות והיעילות בשימוש בגז טבעי במערכות הפנים מפעליות ובמתקני הקצה בהתאם לדרישות החוק.


מכון התקנים כגוף בודק מבצע את הפיקוח והבדיקות בהתאם לתקן הישראלי 6464 ולתקנים הנגזרים לתקן זה, ובנוסף הינו מוסמך לביצוע בדיקות כ- TEHNICAL EXPERT .

ליחידת גז טבעי מכון התקנים יש ידע וניסיון רב בתחומים הבאים:

  • צרכני קצה : טורבינות גז, מערכת קוגנרציה ( מנועי גז) , דוודי קיטור ( צינורות מים , צינורות אש), דוד שמן תרמי ,מחמצנים, תנורים וכו..
  • צנרת פנים מפעלית: אישור תכנית הנדסית, אישור פרוצדורות ורכש ואישור תיק הגזה
  • תחנות פריקה CNG ( ת"י 6490)
  • תחנות תדלוק ( ת"י 6236)
  • עמדות תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי (ת"י 6293)
  • מכון טיהור שפכים , ביוגז, (ANSI B149.6)


במסגרת בדיקות צרכני קצה יושם דגש עיקרי על התאמת מערכות הגז הטבעי החל ממגוף מבודד המותקן לפני מכלול האביזרים כניסת גז טבעי למתקן הצריכהנ ועל התאמת סביבת מתקן צריכת הגז טבעי (אוורור, אזורים נטולי מקורות הצתה, מרחקים וכדומה), מערכות גז טבעי החל ממגוף מבודד המותקן לפני ,train valve כניסת גז טבעי למתקן הצריכה, מערכות שריפה והתאמתם לתא שריפה ולסוג המתקן, התאמת המתקן לגז טבעי, מערך הוצאת גזי פליטה. בתוך כך יבדקו מערכות בקרה והתראה וכיו"ב.לאחר שהיחידה תקבל לידיה את כל המידע הנדרש; תבוצע סקירת מסמכים ולאחר מכן סקירת הציוד וסביבת התקנתו באתר.
הסקירה הסופית של נציגי היחידה, תתבצע בשני שלבים: שלב ראשון בעת חיבור ראשוני והרצת הציוד ע"י נציג מוסמך של היצרן, כדי לאפשר כיוונונים, ושלב שני לאחר תיקונים והשלמות בעת חיבור קבוע של הציוד למערכת אספקת הגז.


לפרטים נוספים:
בוריס פרוקופץ - מנהל יחידת הגז הטבעי במת"י
דוא"ל borispr@sii.org.il
נייד 054-7947564