תי 20 חלק 2.20 מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה