תקן 60400 -מפסקים להגנה מפני זרם-יתר : מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים