ת"י 900 חלק 2.75 : דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים