ת"י 900 חלק 2.11 :בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למייבשי כביסה