ת"י 900 חלק 2.07 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למכונות כביסה